Foggy Hillside View

Location: Longchangtun, Funingcun, Fuxin, Tiandeng County, Guangxi Province, China